पोस्ट्स

मार्च, २०२३ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

आरोग्य विमा ( HEALTH INSURANCE )

इमेज
आरोग्य विमा { HEALTH INSURANCE }                        नमस्कार मित्रांनो,                                            आज आपण आरोग्य विमा या विषयावर हा लेख वाचणार आहोत.             मित्रांनो ,              अन्न, वस्त्र, निवारा आणि  याहीपेक्षा गरज होऊन बसलेला आरोग्य विमा. काही काळापूर्वी आरोग्य विम्याची गरज भासत नव्हती. पण आज हॉस्पिटलचा वाढता खर्च, वाढते आजार, नवनवीन येणारे आजार यामुळे आरोग्य विम्याचे महत्त्व अनन्य साधारण होऊन बसले आहे.                 खरंच आरोग्य विमा घेतला पाहिजे का? कारणे  -  जीवनशैलित होत असलेला बदल -                    आपण आज अशा धकाधकीच्या जीवनात वावरत आहोत. की आपण नेहमी ताणतणावात राहणे, घरी राहून काम करणे {Work From Home }  व जास्तीत जास्त वेळ Tv समोर घालवणे ह्या काही गोष्टींमुळे आपण अस्थायी स्वरूपांच्या आजारांना आमंत्रीत करत आहोत.                                                    उदा : -     Obesity Type Of 2 Diabetes Hyperlipidaemia Hypertension Obstructive Sleep Anemia Osteoarthritis खाण्यापिण्याच्या चुकीच्या सवयी -                               सध्याच्या ध

आरोग्य विमा का महत्वाचा ?

इमेज
नमस्कार मित्रानो.               आज आपण आरोग्य विमा का गरजेचा आहे हे पाहणार आहोत..               आरोग्य विमा, आरोग्य विमा,आरोग्य विमा ,कठीण परिस्थितीत कामास येतो तो फक्त आणि फक्त आरोग्य विमा....   मित्रांनो,                 आज कुटुंबातील एका तरी व्यक्तीस हॉस्पिटल ची पायरी कधी ना कधी ही चढावी लागतेच व जसजसा हॉस्पिटल चा खर्च वाढत जातो तसतशी आपली आर्थिक बाजू कमकुवत होत जाते, व हॉस्पिटल मध्ये विचारले जाते आपला आरोग्य विमा आहे का? व आपले उत्तर नाही असे येते.तेव्हा आपला आरोग्य विमा असता तर बरं झालं असत असा विचार मनात येऊन जातो .पण काय करणार मित्रांनो, हॉस्पिटल मध्ये admit झाल्यावर आरोग्य विमा घेता येत नाही,तर तो आधी घावा लागतो.पण मित्रांनो आरोग्य विमा आधी घेतला असेल तर कुणाकडे उसनवारीसाठी , कर्जासाठी हात पसरावे लागत नाहीत,दागिने गहाण ठेवावे लागत नाहीत.                    म्हणून मी म्हटलं कठीण समय येता फक्त आणि फक्त आरोग्य विमा कामास येतो  मित्रांनो,                           आजच्या काळात आरोग्य विम्याचे महत्व एवढे वाढलेले असताना सुद्धा फक्त 5% लोकांकडे आरोग्य विमा आहे.काही लोकांना आरोग्य वि